There Is A Massive Difference Between Playing To Win And Playing Not To Lose. Which Have You Followed?

 

 


Aanmelden 12* Vilmax® Community

verplicht veld
verplicht veld
verplicht veld
verplicht veld
verplicht veld
Ongeldige invoer
verplicht veld
Ongeldige invoer
verplicht veld
verplicht veld
Wat zou je met het Vilmax® programma willen bereiken?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Wat zou je met een andere leefstijl willen bereiken?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
U dient akkoord te gaan!

Voorwaarden

Door ondertekening van dit formulier bevestigt u uw deelname aan het VILMAX®  Practitioner programma. U zult een factuur ontvangen op het bovengenoemd e-mailadres en de kosten van deelneming zullen door u betaald worden uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de cursus.

Annuleringsvoorwaarden 
Een door ons ontvangen en getekend inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan het programma en tevens als acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd: 

Inschrijving 

 • Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is;
 • Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;
 • Wij zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende het programma en de locatie;
 • Afhankelijk van de data van de training zijn de kosten van verblijf inclusief. Kijk op www.vilmawinterjoe.com voor details.
 • Ook uw factuur zal melding maken of deze kosten inclusief zijn;
 • De kosten van catering zijn te allen tijde inclusief;
 • De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Betaling 

 • Betaling voor de training dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur bijgeschreven te zijn op MCB rekening met bankrekening nummer 3003.1803 doch uiterlijk één dag voor aanvang van de training;
 • Voor een factuur die op verzoek van de deelnemer is verzonden naar de werkgever van de deelnemer gelden dezelfde betalingsvoorwaarden. De deelnemer dient zorg te dragen voor tijdige betaling.

Annuleren 

 • Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk;
 • Bij annulering úiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de training.
 • Bij annulering later dan 30 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de training, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel.
 • Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de training op de hoogte te worden gebracht. Ook het vragenformulier dient dan volledig ingevuld te zijn ingeleverd.