There Is A Massive Difference Between Playing To Win And Playing Not To Lose. Which Have You Followed?

 

 


¿WHY?  V,I,L,M,A

Vilma is een combinatie van 5 letters, die wanneer iemand mij roept, maken dat weet ik dat ze mij bedoelen.

Gesprek Meester <> Kind:
‘Waarom hebben alle dingen een naam?’ vroeg het meisje aan de meester.
Het was even stil- en hij antwoordde:
“Je naam heb je van je ouders gekregen”
“Omdat je een naam hebt, kan ik je roepen.”
“En als ik je roep, kun je bij mij komen.”
“En als je komt, kan ik je vasthouden.”
“En als ik je vastpak, kan ik je loslaten.”

Wiebe Veenbaas

Wie mij in het leven al heeft ontmoet, en mijn naam nogmaals hoort, zal me zeker niet zijn vergeten. Ik heb “mooie” sporen achtergelaten. Want ik was en ben niet de makkelijkste burger, totdat ik als mens ben herboren. Ik ben als MENS geboren en tot BURGER geprogrammeerd. De omgeving(Matriarchaat : Curaçao) waar ik ben geboren, is een omgeving met een lange geschiedenis, vol emoties die zich nog steeds in mijn lichaam rondzwerven.

Dank zij mijn ontwikkeling in een andere omgeving(Patriarchaat:Nederland), ook met een lange geschiedenis, zijn die emoties niet meer dominant aanwezig en ze krijgen aandacht wanneer dat nodig is. Ik ben herboren als MENS uit een fluctuatie tussen een matriarchaat en een patriarchaat omgeving. Van mijn moeder heb ik de naam ‘Vilma’ gekregen en heb de achternaam ‘Joe’ vanuit mijn stamboom geërfd.

Mijn naam heeft een speciale betekenis. Het betekent: “Zie het Leven Van Mijn Moeder”. Straks meer hierover. Sinds 2003 ben ik getrouwd met mijn man Harry Winter en draag ik zijn achternaam ‘Winter’. Ik heb twee kinderen, een jongen en een meisje. Ik mag ze moederen en voorbereiden voor het leven. Dat is een eer. Mijn volledige naam is Vilma Winter-Joe geworden. Een naam met een opdracht voor deze generatie.

Je kunt je afvragen, waarom ik dit zo schrijf. De studie van NLP heeft mij zoveel inzicht gegeven in de onbewuste sturing van mijn DENKEN, VOELEN en DOEN. Om een brug te kunnen bouwen, moet je ergens beginnen. Dit creëert samen mijn persoonlijkheid, VILMA.

Ik werd vaak gezien als een erfgenaam van mijn cultuur, door mijn kleur, mijn afkomst, mijn naam. Terwijl ik vanuit mijn doen werd gezien als de professionele proces architect, de ontwikkelde allochtoon, door de woorden die ik gebruikte en mijn werkethiek. Ik maakte mensen confuus want ik gedroeg me niet op de manier dat ze van mij verwachten. Dit begreep ik ook zelf niet. Ik was gaan geloven wat zij vertelden, dat ik was.

De herhalingen van dezelfde patronen in mijn leven maakten dat ik aan mezelf ging twijfelen en onzeker werd. Ik miste wat. Wat mij ontbrak, wist ik niet. Later begreep ik dat ik geen kennis had van mijn zielsdelen, met belangrijke informatie om ze te kunnen begrijpen.

Dit empirisch gedragsmodel heeft mij veel keuzes gegeven om over bepaalde zaken anders te gaan denken, voelen en doen. Het resultaat daarvan ging ik daar waar nodig, ontwikkelen. En elke dag valt er weer iets nieuws te leren. In mijn ontwikkeling wat ik voelde (zielsdelen) ging ik loggen. Soms miste ik kracht. Soms miste ik liefde. Soms miste ik aandacht. Soms was ik verdrietig. Soms was ik intens gelukkig. Waar het vandaan kwam wist ik niet. Een soort leegte dat dominant aanwezig was. Dat gevoel leek op een hongergevoel. Als je maag ging krimpen, draaien en je verlangde naar iets om te eten. 

Vanuit die herhalingen van de soorten gevoelens ontstond een patroon.

De context van het gemis was verschillend, echter het gevoel van onzekerheid en twijfel was blijvend. Op deze website heb ik alle kennis en verkregen inzichten verzameld om anderen te kunnen helpen. Zielsdelen zijn energieen die bewegen in de neurologisch ingesleten infrastructuur in de brein, ze zakken door je keel naar je lichaam en stijgen met je bloedsomloop weer naar boven. Een doorgaand levensdans van momenten en gebeurtenissen. De frequentie, sequentie van de circuits van deze herhalingen van deze beweging wordt een patroon. Wat je denkt, ga je voelen totdat het gevoel in je lichaam daalt. Dan wordt je gelukkig. Anders word je ongelukkig. De mate tussen geluk en ongeluk is een mate van je persoonlijkheid.

Hoe je dit patroon, je zielsdeel beweging kan ‘herkennen’, ‘verkennen’ en ‘kennen’ is het gedragsmodel VILMAX™ geworden. De beweging van gevoelens in het lichaam is je zielsdeel die met jou in dit leven was geboren. Voor als jij wilt begrijpen hoe dat werkt, waarom dat zo werkt, hoe je dit kan veranderen, heb ik  mijn NLP proces in het gedragsmodel VILMAX™ gemodelleerd. Het resultaat van de werking van patronen in je leven vormt je gedrag. Op deze website lees je een korte impressie van de manier hoe het gedragsmodel werkt.

Het gedragsmodel VILMAX™
Alle gebeurtenissen die je in je leven tegenkomt, (positief en negatief) lopen vanuit een aantal ingesleten neurologische infrastructuren in je archiefbrein(Cerrebelum). Hoe vaak je dat archiefbrein ook opentrekt, je zintuigen worden getriggerd en die gebeurtenissen komen levendig als in het echt. De echtheid wordt veroorzaakt door de opgeslagen gevoelens in je limbische brein (gevoelens) activeren. Deze gevoelens sturen je lichaam aan door chemische hormonale processen. De moeder hormoon van alle hormonen is cortisol.

Dat is het stress-hormoon-symfonie dat gelijk andere hormonen als, dopamine(geluk signal), oxytocine(binding), endorfine(pijnstiller),  serotine(gevaar/angst/zelfvertrouwen), het lichaam alert maakt om weg te rennen, aan te vallen of te bevriezen.

De DOES.
Wat jijzelf met deze  DOES gevoelens doet, op dat moment, bepaalt wat je lichaam doet. Het gaat heel snel en automatisch. Je lichaam wordt wat je voelt. Dus het DOES gevoel is je kompas waar je bent in je lichaam. Het patroon in deze volgorde van denken, voelen en doen, modelleren je gedrag. Nou als denken een gedrag bepaalt, zou dan ook denken je gedrag kunnen veranderen?

Mijn antwoordt is JA.

Dit is een empirisch wetenschap dat de praktijk is het resultaat als bewijs, dat het voor je (niet)werkt. Niet werken is ook werken. En weet dat elk resultaat geef je waar je staat in verhouding tot waar je naartoe wilt gaan. Wat voor jouw werkt en je een goed gevoel van geeft is goed. Wat voor jouw niet werkt en je een ander gevoel geeft is ook goed. En dat kan niemand voor je bepalen, alleen jezelf. Je weet dan waar je zielsdelen in je lichaam dwalen. Je draagt in je zielsdelen van je vader en je draagt zielsdelen van je moeder. Hoe je met hun zielsdelen omgaan, creeren dat zielsdeel dat jij doorgeeft. 

Vanuit de oerkracht van de mens
Praktisch werkt dit VILMAX™ model, daar waar jij het toelaat. In 2010 tijdens de transmutatie van autonome Curaçao kwam ik even buiten mijn oerkracht te staan. Ik ben opgegroeid met eerlijkheid, rechtvaardigheid en duidelijkheid. Dit proces van de Nederlandse Antillen uit elkaar splitsen maakte veel emoties in mij los. Al jaren in Nederland voelde ik me tussen een oud leven en een nieuw leven, van bestaan. Onbewust heb ik een brug moeten bouwen tussen mijn oud leven en mijn nieuw leven. Niet overal heb ik de boodschap even tactisch overgebracht. Mijn gedrag was om te krijgen wat ik wilde en om dat te krijgen was er maar een weg. Niet de makkelijkste weg waar ik eerlijkheid en rechtvaardigheid kon ervaren.

 • Mijn DENKEN werd door mijn realiteit van wat ik altijd werd gezegd wat goed was, aangevallen;
 • Mijn VOELEN was vanuit mijn opvoeding voor rechtmatigheid, eerlijkheid en duidelijkheid, in twijfel gebracht;
 • Mijn DOEN werd door mijn authenticiteit en identiteit ‘waarom ik ben’ en niet ‘wie ik ben’, wat werd gezegd dat ik was, opengebroken.
Mijn brein draaide overuren. 
Dat mijn gedrag niet altijd de makkelijkste weg opzocht had ik niet in de gaten. Confrontatie en vechten voor mijn rechtmatigheid gaven me mijn voldoening. Ik had een innergevecht van zielsdelen van mijn generatie (gedachten) en daarvan was ik er niet van bewust. Maar moest dit echt altijd zo gaan? Ik werd moe. Mijn eigen overtuigingen en neurologische verbindingen brachten mij tot veel uitdagingen aan toe. In de studies van NLP kwam ik erachter wat ik deed, maar niet WAAROM ik dat deed. Hoe kan je patronen ontrafelen, als je denken, voelen en doen, geprogrammeerd waren? En hoe kon ik de sterke brug bouwen, tussen mijn oude patronen afleren als de burger “VILMA WINTER-JOE” naar mijn nieuwe patronen als de mens “VILMA WINTER-JOE”?

Ik kon het niet geloven hoe simpel het was. Het besef dat ik niet verantwoordelijk was voor wat anderen van mij denken, voelen en doen was de oplossing. En dat ik alleen verantwoordelijk ben voor wat ik voel. Dat was het. Wat ik koos was om simpel MENS te zijn die bij mijn levensfilosofie pas, koos mij terug.

Tijdens het modelleren van de processen  van VILMAX™  gedragsmodel, teruglezen van mijn logboeken, is dit simpel model ontstaan. En, het werkt. Echter ingesleten patronen verdwijnen niet. Hiervoor heb ik de "VILMAX™ Group"   opgericht. In deze omgeving kan je veilig je groei met soortgelijken mensen, daar waar nodig is kan je nog bij snoeien en hulp vragen. We zijn goed om anderen te helpen. We zijn minder goed om hulp aan anderen te vragen.

 The VILMAX™ GROUP
Je levenspad loop je alleen. Alle levenspaden lopen parallel naast elkaar, net als rivieren die allemaal naar het ocean terug stromen. Wat ik miste was een netwerk van mensen die ook met hun eigen proces bezig waren. Mens naar mens, elkaar blijven voeden en de spiegel voorhouden. Speciaal voor deze mensen is The Vilmax™ Group platform opgericht. Dit platform biedt ruimte voor verdieping, inspiratie, kennisoverdracht en informatieuitwisseling. Wanneer je vanuit je authentieke kracht leeft, zal je een aantal mensen moeten teleurstellen. Het vraagt lef en durf om te zijn wie je bent. 

In Nederland had ik een vaste groep waar we elke laatste vrijdag van de maand elkaar opzoeken. We koken samen, eten samen en we blijven tot laat mooie levenservaringen met elkaar vanuit intermenselijk niveau uitwisselen. Dit is wat we ook hier op Curaçao doen. Elke laatste zaterdag van de maand hebben we een C-WORKER meeting van The VilMax™ Group.

WHY AM I? WHY ARE YOU?
Dit  VILMAX™ gedragsmodel werkt vanuit 3 lagen en 3 lagen binnen het krachtenveld in de omgeving waarin je je bevindt. Je leert bewegen, effectief vanuit je authentieke kracht, door de kleur van je patronen af te leren en nieuwe kleuren in je patronen aan te leren. Je bepaalt het orkest van je gevoel. Het is net een auto sturen in de infrastructuur van je spieren, je cellen, je klieren, je bloed en je organen. Je beweegt elke keer vanuit cellulair atomisch niveau, waar je aantal delen met elkaar verbinden, afstoten of afsterven. Dat is het natuurlijk proces van werken vanuit leven, naar sterven.

 • CONNECTED: We zijn voor het volledige levenspad verbonden met onze zielsbron:
  • Persoonlijk te ontwikkelen (IK, MIJ)
 • DIS-CONNECTED: We vergeten het contact met onze zielsbron wanneer we pijn ervaren:
  • Ethisch te ontwikkelen (IK, JIJ)
 • RE-CONNECTED: We zoeken weer contact op met onze bron om te genezen:
  • Relationeel te ontwikkelen (IK, WIJ)
Kracht/Macht/Autoriteit
De type krachten die je in je lichaam hebt, hangen rond je moeder voordat je in dit leven komt. We leven al voordat we zijn geboren. Dit leven voor je geboorte kent twee krachten die uit allerlei vormen en ethiek in het leven van je baby-lichaam worden geïnstalleerd. Waar je moeder meer aandacht aan schenkt, zal dominanter in je baby-lichaam worden ontwikkelt. We erven onze omgeving. Deze twee krachten dwalen in alle omgevingen die de krachten, de machten en de autoriteit van die omgeving bepalen. Dit zijn LIEFDE en AL het andere dat GEEN-LIEFDE is. Om effectief met deze krachten te kunnen omgaan en ze in te zetten in je verdere leven, moet je die wel her-kennen, ver-kennen en vervolgens kennen. Dit klinkt eenvoudig en het is dat ook. Je moet wel één keer deze krachten ontdekken, voelen en begrijpen.
 • Liefde
 • Geen liefde
Gedragsverandering is onbewust en onverwacht. Door te kijken en te zien wat je eerder niet zag, ontstaat ineens een teken van gemis/gewin dat is ingevuld. Niemand kan het voor je voelen. Er zijn meerdere wegen te bewandelen. Met ViLMAX™  is de methodiek in een simpel laagdrempelig model gepresenteerd. Want wat je voelt is waar. En iedereen heeft iets anders nodig. En de ene meer dan de andere. Elke seconde van ons leven worden er foto’s gemaakt.

En daarom is met deze NLP methodiek de verschillende LIJST soorten ontdekt, maar de foto ben jij. Naarmate welke lijst je gebruikt, bepaalt de X van VILMA hoe de foto eruit gaat zien. Kortom VILMAX™ is de camera, de audio waarmee de film van een moment wordt opgenomen en in je de cerebullum gearchiveerd. 

Hoe je jezelf voorbereid om die film te maken, bepaalt hoe die foto eruit komt te zien. De nodige aandacht aan  VILMAX™ bepaalt de volgorde van je foto’s in de albums. Wanneer je een van die foto’s wilt inlijsten, kies je de lijst.