There Is A Massive Difference Between Playing To Win And Playing Not To Lose. Which Have You Followed?

 

 


Privacy statement

Laatst gewijzigd: 21 november 2018
We zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina.

Je neemt deel aan een training, webinar of je schrijft in voor een opleiding/cursus. Als je diensten van VilMax® gebruikt, vragen we om persoonlijke gegevens die we nodig hebben om je goed van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, facturatiegegevens en telefoonnummer.

Gebruik
We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruiken we deze gegevens niet om je andere informatie toe te sturen. We geven je persoonsgegevens ook niet aan derden, tenzij dat duidelijk staat aangegeven. Je gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de autoriteiten, als de wet dat verplicht.

Als je je inschrijft voor een product/dienst, kun je aangeven of je een voorkeur hebt voor bepaalde onderwerpen. Je krijgt dan alleen informatie over die onderwerpen te zien. Je keuze bewaren we zolang je bij ons in het bestand staat.

Jonger dan 16
Als je jonger dan 16 jaar bent moeten je ouders/verzorgers toestemming te geven dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig en verwerken en beveiligen ze zorgvuldig.

Jouw gegevens
Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd via het onderstaande formulier bij ons bij ons opvragen om in te zien, te wijzigen of te verwijderen, of om te ontvangen in een overzicht.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering registratiegegevens

Wijziging privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen je informeren over wijzigingen in het privacybeleid.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die binnen VilMax® toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG is: Raad van Toezicht. Zij houden toezicht als adviseur voor Privacy bescherming in onze organisatie.

De VMX Academy is een initiatief van Vilma Winter-Joe. Ze organiseert trainingen voor iedereen die meer wil leren over bewustwording en een nieuwe leefstijl.